Licentieaanvraag jeugd


2024


ALLE jeugdpiloten, 

zowel voor de reeks mini-buggy, als jeugd 12-15 en jeugd 16-18,

moeten onderstaande documenten afdrukken en invullen.


De ingevulde en afgestempelde documenten dienen ze,

samen met copies van de identiteitskaarten,

afgeven VOOR de 1e deelname.


Zonder deze volledig ingevulde documenten is deelname NIET mogelijk!


TOUS les jeunes pilotes,

pour la série mini-buggy, les jeunes de 12 à 15 ans et les jeunes de 16 à 18 ans,

doivent imprimer et remplir les documents ci-dessous.

Les documents complétés et cachetés doivent être,

accompagnés d'une copie de la carte d'identité,

remettre AVANT la 1ère participation.

Sans ces documents entièrement complétés, la participation n'est PAS possible !


Piloten Mini buggy & Piloten 12 jaar die in 2024 voor het eerst gaan deelnemen, gelieve onderstaand formulier in te vullen

Pilotes Mini buggy & Pilotes 12 ans qui participeront pour la première fois en 2024, veuillez remplir le formulaire ci-dessous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee
 
Ja
Nee
 
 
Mini buggy
Jeugd 12 - 15 jaar