Attest van genezing:

Als een verzekerde deelnemer een persoonlijk letsel oploopt, dient dit de dag zelf gemeld te worden aan de jurywagen en/of EHBO post.

De deelnemer zal dan een aangifteformulier ontvangen.
Opnieuw deelnemen aan de wedstrijden is pas mogelijk nadat er een doktersattest van volledig herstel is voorgelegd aan de verzekering.

Zonder dit genezingsattest is opnieuw deelnemen onmogelijk.

Hierop zijn geen uitzonderingen toegestaan.